Емилиян Иванов, Из „Стихове за философи” II
Дата: петък, януари 28 @ 23:09:46 EET
Тема:


АДОРНО


На уртéкста, тайнствен, из недрата –
от сърцата на Стравински
и на Шонберг – разпръсват се ята –
да плават из просторите локрийски;

ята от смисли – в чиста форма;
от множества мелодии, най-странни,
за да явят лика на гения – Адорно...;
в секвенциите кукувичи в утрин ранна.

Дванадесет тона – хроматика зряла;
безброй алтерации – в серии най-причудливи;
издалеко изпъква безкрайната цялост
на релеф от хармонии мощни – със сила

лика да ми явят на гения – Адорно –
с диалектиката негативна – непокорен!..
ВИТГЕНЩАЙН


Сърдит и мрачен философ
ръждивия ръжен размахва;
и гневна, неговата е, любов –
гласът му вдъхва страх...

Със Витгенщайн не може
да се спори; и неговите думи
ме в сърцето глождят;
умът му е докрай разбунен...

На Витгенщайн е по-горчив
езикът, и от плазмата на Битието;
що кипнал, философът полудив,
със ярост, сторва в пепел...

Приветствам те сърдечно, Витгенщайн;
с поклон пред пламенното твое: “Nein!”
ХАЙДЕГЕР


Приижда времето с вълни подивели, от стомана, превъзпламенена; сурва се към мене; в лицето ми мълви на свой антиезик, комуто съм във плен – езикът, който ме изрича – с една предходна разрешеност – винаги – в чиято порфира аз сричам графеми огнени във пергамент на минало – и все по-непонятни отговори на въпроси невъзможни: откъде битието извира; накъде ми сърцето го носи; и в своята безсъница аз не намирам,

как в тремора на палещата нощ,
аз да разбирам, да живея и да бивам – глътка сила...
ФАЙЕРАБЕНД


Подобно на някакъв призрак пиян,
пред мене дух един застава;
и в гласа му див, аз онемявам;
изтръпвам цял, обсебен от омая…

Файерабенд – земният баща
е на Небесната Анархия – не ща
да слушам други глас в нощта,
която бавно си отива – и ред неща,

все по-красиви – Произвол и Свобода –
към моята душа прииждат – за беда
на празната догматика, която без следа,
изчезва нейде надалече и навеки;
та светли, виждам, твърди, за ума – пътеки!
КИРКЕГОР


Mann sieht ihn um die Kirche schleichen…
“Rammstein”

Пазителят на храма
и стражник на сърцето –
вечна е, горчивата му рана –
кървав цвят на битието…

И надежда друга нямам,
без твойто: „…Не смъртта е, дето
болка за умиране ще представлява…”
Пазителят на храма, сред
присмеха, и жалката му врява,
е застанал; в несмисления гнет
на детски гласове; но вярва,
страда, уповава; и пред

Господа, от болестта попарен,
от длани не изпуска Неговия свет…
НИКОЛАЙ [ОТ КУЗА]


… от своя роден дом,
един младеж побягва –
завинаги; и трябва
в своя път подире, щом

е устремен напред,
да не поглежда…
В безкрая на една надежда,
следва, нека – своя свет –

към Екстремума на
Доброто, към върха –
безкрайно по-високо, над греха –
в субстанциална тишина…

…Вземи, блажени Кардинале,
сърцето ми; и влей му вяра!


Текстът е от литература плюс култура |*| GrosniPelikani
http://grosnipelikani.net
Няколко здрави парчета посред happy end-а

URL на публикацията е:
http://grosnipelikani.net/modules.php?name=News&file=article&sid=658