литература плюс култура
няколко здрави парчета посред happy end-а


Кварталник | Актуален блок | Аргос | П–референции | Препратки | Информация | Каталог | Предлагане

Раздели
· Център
· π-референции
· Актуален блок
· Архив
· Връзки
· Въпроси/Отговори
· Допитвания
· Информация
· Каталог
· Кварталник
· КИД
· Разпределителна
· Челни класации

Жанрове
· Всички категории
· docu
· акростих
· анализи
· драматургия
· есеистика
· изкуствознание
· интервюта
· кинокритика
· културология
· лирическа проза
· литературна история
· литературна критика
· литературознание
· манифести
· обзори
· отзиви
· пародии
· писма
· поезия
· Приказки
· проза
· професорски истории
· публицистика
· пътеписи
· сатири
· статии
· фейлетони
· философия
· фрагменти

Връзки с предимство

  
Райнер Беленбаум
Опа-а, ето нá ти я реалността
Размисли върху концепцията на Догма 1995
Страница: 1/6

Илюзия / действителност

Философията противопоставя мислителите от ХІХ век, които смятат човека за способен на истинно познание и чисто щастие и поради това призовават към развенчаване на илюзиите (Фойд, Маркс), на онези мислители, които отказват на човека тази способност, признавайки и възхвалявайки илюзията като намираща се на служба у волята за живот (Ницше). Ако първите посветили работата си на анализа на изтласквания и отчуждения, за да обострят човешкото сетиво за реалността, то вторите смятат тъкмо това обстоятелство за слабост: нещо прекалено в познанието на реалността като спънка за действието (Ницше, 1872).

Философията на битието на ХХ век подложи на съмнение строгото противопоставяне между (човешко) възприятие и реалност. Хайдегер например критикува конструкцията на някаква ‘външна’ реалност, която според него недовиждала, че едно (питащо) бъдене ето нá (тоест едно битие, на което в неговото битие му е за битието) винаги вече е в-света, поради което не би могло впоследствие да отчужди от себе си реалността (Хайдегер, 1927).[1] Актуалните теории на дискурса схващат появяващите се в езиковия процес субекти и обекти вече не като независими инстанции, а като ефекти от една практика на осмисляне.

Това не пречи на теориите на историята на филма да мислят в парадигмата илюзия / реалност. Ако за едни ‘илюзионния характер’ на филма е заложен още в неговото имагинерно впечатление за движение, то има и други, които им се противопоставят: например още първите пионери на филма в усилията си да открият език за тази магия на движението, но и експерименталният филм в композициите на техническо остранение, неореализмът с повика му към автентичност или Нова вълна с подчертаването на автора-стил.

Преобладаващата, залагаща на илюзионния ефект, кино-продукция постоянно е интегрирала и с това размивала инициативите на подобни филмови политики. Така тя е добивала способността да представя като илюзия отвъд физическото впечатление за движение и социалните отношения. На такова впечатление се противопоставя ефектът на разочарованието, опитът, че имагинацията не може да се удължава машинно, символически до безкрай. Интеграцията става напълно скучна. А в киното бъденето ето нá знае за своето съответно другояче-битие-в-света, времево, пространствено – и социално.

Независимо от това, че най-новата политика срещу илюзорния характер на киното, разгърната от една група датски филмови режисьори, са свързва аудио (“обет да целомъдрие”) и предписателно (автентичност, критика на техниката) с исторически образци и че като PR-кампания привлече много внимание на повърхността (като например върху съблюдаването на предписанието), то тази инициатива постави решителни ударения за актуалната кино-продукция, най-вече с изискването за доколкото е възможно неприкрити игрови действия съответно с отказа от историзиране, ‘стуазиране’ съотвено върху географското отчуждение на мястото на снимките. Преопределената от това свобода и предизвикателство за импровизация решително бележи, особено при Идиотите на Ларс фон Триер, тематиката: ‘Лудостта’ и следователноо ‘другояче-битието-в-света’.Напред (2/6) Напред  
Накратко
Райнер Беленбаум разглежда три филма на Догма 95, третиращи всеки по свой начин проблема за лудостта. Прочитът му обръща внимание върху някои теоретически ходове преди да се говори за действителност и илюзия в киното. Позоваванията са както на манифестните постановки, така и на филмовите изпълнения.

Още сведения

публикувано на събота, август 09 @ 00:16:22 EEST изпратено от grosnipe

Подведено под:
Краища | От немски | кинокритика |

9521 прочита

Бележки под линия:

[1] Въпреки че Зигфрид Кракауер в своята теория на филма (Siegfried Kracauer, Theorie des Films 1960) на отделни места говори за външна реалност, с определението на тези реалност като едновременно “физическа” той отпраща към човешкия възглед за това външно.

[2] Расизмът тук се явява като морално по-малко осъдителен от малтретирането на детето или по-точно като негово последствие?

[3] Когато Ницше разглежда трагедията като “въздигната високо над действителния ход на изменчивост на смъртното” и сочи, че чрез нея “Пропастите между човек и човека отстъпват на едно надмогващо чувство за единство” (Nietzsche, 1872), то на него може да му се опонира с това, че има и ръкотворна трагика.

Още в тази връзка
· Rainer Bellenbaum: Ups, da kommt die Realität. Überlegungen zur Konzeption von Dogma 1995, Die Idioten, Das Fest und Mifune
· Райнер Беленбаум


Най-четеното в блок Краища:
История и възможността да се представя миналото:
разсъждения върху Смърт в Сена (1988)


Рейтинг
Средна оценка: 4.33
Гласа: 3


Възможни оценки

Слаб
Среден
Добър
Много добър
Отличен
Инструменти

Версия за печат  Версия за печат

Препраща на друг  Препраща на друг

"Опа-а, ето нá ти я реалността
Размисли върху концепцията на Догма 1995" | | 0 коментара


литература плюс култура е независимо издание на свободно меняща се група единодействащи.
За имена все пак виж редколегията на Кварталника ни.
Публикуваните материали са собственост на съответните автори.
Възпроизвеждането им изисква изричното разрешение на автора.
Струва ни се в добрия тон да се упомене литература плюс култура като източник. Коментарите са на оставилите ги.
© 2000-2012 http://GrosniPelikani.net
Можете да получавате съобщения за новото при нас чрез файловете backend.php или ultramode.txt.
Кодът на това съоръжение е на PHP-Nuke Copyright © 2003. PHP-Nuke се разпространява свободно.
Изработка на страницата: 0.09 Секунди