литература плюс култура
няколко здрави парчета посред happy end-а


Кварталник | Актуален блок | Аргос | П–референции | Препратки | Информация | Каталог | Предлагане

Раздели
· Център
· π-референции
· Актуален блок
· Архив
· Връзки
· Въпроси/Отговори
· Допитвания
· Информация
· Каталог
· Кварталник
· КИД
· Разпределителна
· Челни класации

Жанрове
· Всички категории
· docu
· акростих
· анализи
· драматургия
· есеистика
· изкуствознание
· интервюта
· кинокритика
· културология
· лирическа проза
· литературна история
· литературна критика
· литературознание
· манифести
· обзори
· отзиви
· пародии
· писма
· поезия
· Приказки
· проза
· професорски истории
· публицистика
· пътеписи
· сатири
· статии
· фейлетони
· философия
· фрагменти

Връзки с предимство

  
литература плюс култура |*| GrosniPelikani: Протези за реториката

Търсене според блока:   
[ Към центъра | Избор на нов блок ]

Невена Панова
Телесност и език на тялото при Платон (Фрагмент 1, „Пирът”)
Протези за реториката | културология | Аргос
В словото пък на Сократ (а за да го произнесе, той сам е влязъл в едно чуждо тяло, при това женско – на пророчицата от Мантинея Диотима) пак откриваме градирането от любов към наистина красивите тела към любов към нещо, което е отвъд тях, което е идеално и е самото красиво. Етапите, през които се преминава дотам, са проявата на интерес към и посещаването на красиви тела, особено на едно такова тяло (и най-вече ако то има и красива душа), но и създаването покрай това на красиви речи (210 а): това е един особено важен детайл, защото обвързва красотата, най-напред телесно качество, и със словото, а оттук, при преобръщане на връзката, стигаме и до признаването на словесни способности у тялото, особено красивото.

сряда, декември 16 @ 13:51:37 EET
публикувано от Argos
(4582 прочита)
(Целият текст >>> | 26258 байта | 2 коментара | Оценка: 5)

Дмитрий Варзоновцев
Феноменология на най-новата българска публичност
Протези за реториката | културология
В настоящия си вид студията беше публикувана в юбилейния сборник за Д. Гинев „Осмисленост Смисъл Опосредственост” през 1998 г. Въпреки „отдалечеността“ си във времето тя като че ли отново стана актуално във връзка с последните „европейски“ избори.

понеделник, юни 04 @ 11:34:26 EEST
изпратено от pelikant2, публикувано от grosnipe
(5695 прочита)
(Целият текст >>> | 35779 байта | Оценка: 4)

Дмитрий Варзоновцев
Ресантимент «Атака»
Протези за реториката | анализи
Това не е римейк на материала за «Атака». Това е реплика за изборния успех на лидера на «Атака». Докато не е късно.

сряда, ноември 08 @ 14:13:59 EET
изпратено от pelikant2, публикувано от grosnipe
(4330 прочита)
(Целият текст >>> | 10829 байта | Оценка: 4.55)

Георги Гочев
Едно събуждане
Протези за реториката | литературна история | Аргос
След първоначалната си неохота, Протагор се е събудил. Но не защото вече е притиснат от нерешимостта на някакъв въпрос, а защото вече е притиснат от образа, от определението, което Сократ е дал за софистите. Протагор бързо се маскира с този образ и започва да хвали стоката си.

В едно събуждане Сократ се събужда на три пъти. Веднъж, разтърсен от гласа на Хипократ, трети път, когато хваща Протагор в ефимерния си капан. Между тях се разполага свестяването от удара, който Протагор му нанася при тълкуване на стиха от Симонид.


неделя, април 09 @ 16:14:56 EEST
публикувано от Argos
(8999 прочита)
(Целият текст >>> | 15304 байта | Оценка: 4.2)

Аристотел
ФИЗИКА
Книга Втора, Глава Първа
Протези за реториката | философия | Аргос


Забележка:


Превод от старогръцки: Зоя Христова.

Преводът следва изданието: Aristotelis Physica, ed. W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1950 (repr. 1966 (1st edn. corr.)), 192b8 — 193b21.

четвъртък, октомври 14 @ 22:44:34 EEST
публикувано от Argos
(8478 прочита)
(Целият текст >>> | 7332 байта | Оценка: 4.54)

[Псевдо–]Александър Философ
Схолии към [Книга] Ламбда на Аристотеловата Метафизика
Протези за реториката | философия | Аргос


Забележка:
Превод от старогръцки: Зоя Христова.Преводът е осъществен по електронния корпус TLG, където текстът е по изданието: Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis metaphysica commentaria, ed. M. Hayduck [Commentaria in Aristotelem Graeca 1. Berlin: Reimer, 1891], 668.1–674.30. Откъсът е коментар към Метафизика, XII.1–2. (Книга Ламбда (XII) е преведена на български от Николай Гочев в: Аристотел. Метафизика, С.: Сонм, 2000.)

събота, октомври 09 @ 22:30:39 EEST
публикувано от argos
(11832 прочита)
(Целият текст >>> | 21916 байта | Оценка: 4.33)

Херувим Петринов
Соцреализмът и неговите двойници
Протези за реториката | културология
Кичът (тази чудесна немска дума), кичът претендира, че не изисква нищо от своите клиенти, с изключение на парите им. Може да си купиш тази (хубава) книга, но само ако си купиш и тези другите (лошите) — непродаваемият Kitsch е противоречие в условието, contradictio in adiecto, социалистически реализъм. Невъзможно е да избегнем този разказ за миналото, който сме чували от нашите бащи. Както те са надписвали книгите си, така ние не ги четем.

сряда, септември 01 @ 08:00:50 EEST
изпратено от veseleil, публикувано от grosnipe
(4813 прочита)
(Целият текст >>> | 13168 байта | 1 коментар | Оценка: 4)

Валтер Бенямин
Учение за подобното
Протези за реториката | културология | От немски
Дарбата да виждаме подобието, която притежаваме, не е нищо повече от един слаб рудимент на някога мощното давление да бъдем подобни и да се държим така. А способността да бъдеш подобен, отива далеч отвъд тесния свят на нашите маркировки, в който ние все още сме в състояние да виждаме подобие. Въз основа на подобието се е втъкавало онова, върху което положението на съзвездията преди хилядолетия е повлиявало в мига, в който биваш родèн в определено човешко същество.

Забележка:
Превод по Walter Benjamin, Lehre vom Ähnlichen в Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Metaphysisch–geschichtsphilosophische Studien, Bd. II, S. 204–210 от Антония Колева.

сряда, август 25 @ 11:26:03 EEST
публикувано от grosnipe
(4835 прочита)
(Целият текст >>> | 12512 байта | Оценка: 4.33)

Ханс Блуменберг
Антропологическо приближение към актуалността на реториката
Протези за реториката | философия | От немски


Забележка:
Част от предлаганата тук в целостта си студия, подбрана от Димитри Гинев и преведена от Евелина Вацева, съдържа сборникът Homo culturalis, т. 3 от Идеи в културологията, съст. Димитри Гинев, издание на УИ, 1998, с. 262-272.
Този превод е направен от Антония Колева по Hans Blumenberg, Anthropologische Annährung an die Aktualität der Rhetorik, in: Wirklichkeiten in denen wir leben, Suttgart 1981.

понеделник, април 05 @ 05:39:21 EEST
публикувано от grosnipe
(7601 прочита)
(Целият текст >>> | 60886 байта | Оценка: 3.33)

Виолета Герджикова
Епическо и гастрономическо. Аспекти на изобразяването на храна и пируване у Омир
Протези за реториката | статии | Аргос
Яденето само по себе си е преди всичко удовлетворяване на насъщна потребност и не е особено интересно като факт. Изобразяването или споменаването му в литературата следователно има смислопораждащ, не чисто описателен характер. Ето защо в полезрението на литературата по-лесно може да влезе “специалното” ядене – в празничен контекст, при по-тържествени обстоятелства, заедно с някого.
***
В Омировата епоха и архаиката пирът е един вид институция, която служи на удостоверяването и затвърждаването на съсловното самочувствие и съсловните връзки на аристокрацията.


Забележка:
Текстът е публикуван в: сб. "Власт и социум" (In honorem Prof. Margaritae Taceva). Благоевград, ЮЗУ (Известия по история 1), 2003, 37-54.


Пълният текст на статията за изтегляне оттук.

сряда, септември 17 @ 22:14:31 EEST
изпратено от Argos, публикувано от argos
(16252 прочита)
(Целият текст >>> | 36444 байта | Оценка: 3.83)

  
списание ТЕАТЪР
сп. Театър, Летопис, 2016
сп. Театър, бр. 7-9 / 2016
сп. Театър, бр. 4-6 / 2016
сп. Театър, Фотоалбум 2016
Списание ТЕАТЪР, ФОТОАЛБУМ
сп. Театър, летопис 1946-2006


Произволно
· Нандор Гион

· Некролог и др.

Нови препратки
1 сянка улица море
2 e-Lit.info
3 Варлам Шаламов, Събрани съчинения
4 Електронни книги на издателство Фльорир
5 Contemporary Bulgarian Writers Online

Звук

Аудиоплейърът ни , където постепенно ще заредим и другите аудиофайлове, които се намират в секцията от файлове за изтегляне на сайта.


Видео

Видео при Пеликаните


литература плюс култура е независимо издание на свободно меняща се група единодействащи.
За имена все пак виж редколегията на Кварталника ни.
Публикуваните материали са собственост на съответните автори.
Възпроизвеждането им изисква изричното разрешение на автора.
Струва ни се в добрия тон да се упомене литература плюс култура като източник. Коментарите са на оставилите ги.
© 2000-2012 http://GrosniPelikani.net
Можете да получавате съобщения за новото при нас чрез файловете backend.php или ultramode.txt.
Кодът на това съоръжение е на PHP-Nuke Copyright © 2003. PHP-Nuke се разпространява свободно.
Изработка на страницата: 0.54 Секунди