Херувим Петринов, Изпарявам се
Дата: събота, юли 28 @ 20:07:38 EEST
Тема: Плътни течности


Изпарявам се, страхувам се да го кажа, но аз се изпарявам
Въздухът ме понася на срички, сякаш мъртво дихание
И не остава нищо освен тази теглилка, и това пътуване...
Към думите на себе си, в които ще се приземявам, пак...
В които ще се п р и з е м я в а м...
Стра ху вам се да го ка жа, но се из пар я вам


Това е усещането, когато мисията ти е провалена
Моята отдавна е провалена, защото в играта
няма достъп за мен, crack-ът липсва, няма patch на български, а магазинът е затворил в девет
Нощта, казват, дълга е и няма да се виждаме
Пък и пет пари не давам – за някакви игри
Не че през деня е различно, но това е амфора

Метафора е друго, проверих в речника

Нали важното е да се чуваме, чуваш ли ме?

Да се смея или да плача?

Когато гледам новини ми се иска да ги преглътна
Когато гледам теб не искам нищо и това е странно
Защото е нощ и няма скоро да свърши

Струва ми се, че се изпарявам...

Знам, че вали
...някъде

А ти не ме чуваш

А аз се из па ря вам

Метафора е друго, проверих в речникаТекстът е от литература плюс култура |*| GrosniPelikani
http://grosnipelikani.net
Няколко здрави парчета посред happy end-а

URL на публикацията е:
http://grosnipelikani.net/modules.php?name=News&file=article&sid=337