литература плюс култура
няколко здрави парчета посред happy end-а


Кварталник | Актуален блок | Аргос | П–референции | Препратки | Информация | Каталог | Предлагане

Раздели
· Център
· π-референции
· Актуален блок
· Архив
· Връзки
· Въпроси/Отговори
· Допитвания
· Информация
· Каталог
· Кварталник
· КИД
· Разпределителна
· Челни класации

Жанрове
· Всички категории
· docu
· акростих
· анализи
· драматургия
· есеистика
· изкуствознание
· интервюта
· кинокритика
· културология
· лирическа проза
· литературна история
· литературна критика
· литературознание
· манифести
· обзори
· отзиви
· пародии
· писма
· поезия
· Приказки
· проза
· професорски истории
· публицистика
· пътеписи
· сатири
· статии
· фейлетони
· философия
· фрагменти

Връзки с предимство

  
Аргос
Редактира се от Argos


Търсене според блока:   

[ Към центъра | Избор на нов блок ]

Доротея Табакова
Стихове
| поезия | Аргос
Арион
Сонет за щита


2010-02-19 20:29:01
публикувано от Argos
(5255 прочита)
(Целият текст >>> | 1506 байта | 1 коментар | Оценка: 5)

Невена Панова
Телесност и език на тялото при Платон (Фрагмент 1, „Пирът”)
Протези за реториката | културология | Аргос
В словото пък на Сократ (а за да го произнесе, той сам е влязъл в едно чуждо тяло, при това женско – на пророчицата от Мантинея Диотима) пак откриваме градирането от любов към наистина красивите тела към любов към нещо, което е отвъд тях, което е идеално и е самото красиво. Етапите, през които се преминава дотам, са проявата на интерес към и посещаването на красиви тела, особено на едно такова тяло (и най-вече ако то има и красива душа), но и създаването покрай това на красиви речи (210 а): това е един особено важен детайл, защото обвързва красотата, най-напред телесно качество, и със словото, а оттук, при преобръщане на връзката, стигаме и до признаването на словесни способности у тялото, особено красивото.

2009-12-16 14:51:37
публикувано от Argos
(4598 прочита)
(Целият текст >>> | 26532 байта | 2 коментара | Оценка: 5)

Георги Гочев
Едно събуждане
Протези за реториката | литературна история | Аргос
След първоначалната си неохота, Протагор се е събудил. Но не защото вече е притиснат от нерешимостта на някакъв въпрос, а защото вече е притиснат от образа, от определението, което Сократ е дал за софистите. Протагор бързо се маскира с този образ и започва да хвали стоката си.

В едно събуждане Сократ се събужда на три пъти. Веднъж, разтърсен от гласа на Хипократ, трети път, когато хваща Протагор в ефимерния си капан. Между тях се разполага свестяването от удара, който Протагор му нанася при тълкуване на стиха от Симонид.


2006-04-09 16:14:56
публикувано от Argos
(9024 прочита)
(Целият текст >>> | 15448 байта | Има ли коментари? | Оценка: 4.2)

Драгомира Вълчева
“Филогелос” — сборник с вицове от IV-V в.
Седименти | литературна история | Аргос
Един педант сънувал, че е настъпил гвоздей. Събудил се и превързал крака си. След като се осведомил за причината, приятелят му казал: “С право ни наричат глупаци. Защо ти е трябвало да спиш събут?”

Филогелос през Фройд, с дискретното участие на мистър Фреймфит
Из “Филогелос”


2005-11-05 16:05:17
публикувано от Argos
(9203 прочита)
(Целият текст >>> | 24122 байта | 2 коментара | Оценка: 4.6)

Доротея Табакова
Тъпан от Матея
Краища | поезия | Аргос


2005-06-19 14:48:11
изпратено от Argos, публикувано от argos
(4677 прочита)
(Целият текст >>> | 1510 байта | 3 коментара | Оценка: 3.94)

Доротея Табакова
Сол
Седименти | поезия | Аргос


2005-02-14 10:06:51
публикувано от grosnipe
(4599 прочита)
(Целият текст >>> | 1711 байта | Има ли коментари? | Оценка: 4.21)

Доротея Табакова
Тетида
Блок за жените | поезия | Аргос
Само ме дръж и не пускай — ти тромав, ти земен, ти неподвижен,
вечно еднакъв — аз хлъзгава, бягаща, водна, различна


2005-01-31 11:54:10
публикувано от grosnipe
(4463 прочита)
(Целият текст >>> | 4517 байта | Има ли коментари? | Оценка: 4.41)

Атеней
Цитрон (Из “Гощавка на софисти”)
Плътни течности | литературна история | Аргос
Превод от старогръцки и уводно представяне: Драгомира Вълчева
Темата за цитрусите през античността всъщност продължава една малка дискусия, започнала в коментарното поле на текста на Драгомира Вълчева "Атина 2000 (диахронен пътеводител)", публикуван през септември тук, в Пеликаните.2005-01-24 00:08:09
изпратено от Argos, публикувано от argos
(11441 прочита)
(Целият текст >>> | 18064 байта | 6 коментара | Оценка: 4.83)

Аристотел
ФИЗИКА
Книга Втора, Глава Първа
Протези за реториката | философия | Аргос


Забележка:


Превод от старогръцки: Зоя Христова.

Преводът следва изданието: Aristotelis Physica, ed. W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1950 (repr. 1966 (1st edn. corr.)), 192b8 — 193b21.

2004-10-14 22:44:34
публикувано от Argos
(8494 прочита)
(Целият текст >>> | 7696 байта | Има ли коментари? | Оценка: 4.54)

[Псевдо–]Александър Философ
Схолии към [Книга] Ламбда на Аристотеловата Метафизика
Протези за реториката | философия | Аргос


Забележка:
Превод от старогръцки: Зоя Христова.Преводът е осъществен по електронния корпус TLG, където текстът е по изданието: Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis metaphysica commentaria, ed. M. Hayduck [Commentaria in Aristotelem Graeca 1. Berlin: Reimer, 1891], 668.1–674.30. Откъсът е коментар към Метафизика, XII.1–2. (Книга Ламбда (XII) е преведена на български от Николай Гочев в: Аристотел. Метафизика, С.: Сонм, 2000.)

2004-10-09 22:30:39
публикувано от argos
(11873 прочита)
(Целият текст >>> | 22174 байта | Има ли коментари? | Оценка: 4.33)

литература плюс култура е независимо издание на свободно меняща се група единодействащи.
За имена все пак виж редколегията на Кварталника ни.
Публикуваните материали са собственост на съответните автори.
Възпроизвеждането им изисква изричното разрешение на автора.
Струва ни се в добрия тон да се упомене литература плюс култура като източник. Коментарите са на оставилите ги.
© 2000-2012 http://GrosniPelikani.net
Можете да получавате съобщения за новото при нас чрез файловете backend.php или ultramode.txt.
Кодът на това съоръжение е на PHP-Nuke Copyright © 2003. PHP-Nuke се разпространява свободно.
Изработка на страницата: 0.19 Секунди