литература плюс култура
няколко здрави парчета посред happy end-а


Кварталник | Актуален блок | Аргос | П–референции | Препратки | Информация | Каталог | Предлагане

Раздели
· Център
· π-референции
· Актуален блок
· Архив
· Връзки
· Въпроси/Отговори
· Допитвания
· Информация
· Каталог
· Кварталник
· КИД
· Разпределителна
· Челни класации

Жанрове
· Всички категории
· docu
· акростих
· анализи
· драматургия
· есеистика
· изкуствознание
· интервюта
· кинокритика
· културология
· лирическа проза
· литературна история
· литературна критика
· литературознание
· манифести
· обзори
· отзиви
· пародии
· писма
· поезия
· Приказки
· проза
· професорски истории
· публицистика
· пътеписи
· сатири
· статии
· фейлетони
· философия
· фрагменти

Връзки с предимство

  
Николай Гочев
Мишел Фуко като читател на гръцката класика
Семейни дългове | статии | Аргос
Фуко приема за дадено, че моралният проблем, свързан със сексуалността, както и самата тя, не е нещо, което съществува еднакво навсякъде и винаги, но се осъзнава в различна степен. Целта му е да покаже как се преживяват и обсъждат нещата, които днес приемаме като прояви на сексуалност; а това налага да се проучат определени текстове и също да се посочат термините, които означават тези прояви.


Забележка:
Лекция, прочетена на семинар на Центъра за феминистка култура, 28 ноември 2003.

2003-12-22 17:11:26
публикувано от argos
(6236 прочита)
(Целият текст >>> | 2 коментара | Оценка: 4.71)

Дмитрий Варзоновцев
Между "дара" и "развала". Феноменология на корупцията.
Около Европейското | статии
Анализът ни на корупцията в българското общество е симптом за неговата непрозрачност за модерните, универсализиращи практики. Но дали българското общество има време за поредната "а ла франга" по отношение на глобалните тенденции?

Забележка:
Анализът е публикуван в сп. Демократически преглед, 2000/2001, кн. 45, с. 222-232.

2003-10-18 13:54:48
изпратено от PeliKant, публикувано от grosnipe
(5907 прочита)
(Целият текст >>> | 28064 байта | Има ли коментари? | Оценка: 4.4)

Виолета Герджикова
Епическо и гастрономическо. Аспекти на изобразяването на храна и пируване у Омир
Протези за реториката | статии | Аргос
Яденето само по себе си е преди всичко удовлетворяване на насъщна потребност и не е особено интересно като факт. Изобразяването или споменаването му в литературата следователно има смислопораждащ, не чисто описателен характер. Ето защо в полезрението на литературата по-лесно може да влезе “специалното” ядене – в празничен контекст, при по-тържествени обстоятелства, заедно с някого.
***
В Омировата епоха и архаиката пирът е един вид институция, която служи на удостоверяването и затвърждаването на съсловното самочувствие и съсловните връзки на аристокрацията.


Забележка:
Текстът е публикуван в: сб. "Власт и социум" (In honorem Prof. Margaritae Taceva). Благоевград, ЮЗУ (Известия по история 1), 2003, 37-54.


Пълният текст на статията за изтегляне оттук.

2003-09-17 22:14:31
изпратено от Argos, публикувано от argos
(16298 прочита)
(Целият текст >>> | 36886 байта | Има ли коментари? | Оценка: 3.83)

Томас А. Слезак
Philologia ancilla philosophiae?
| статии | Аргос
Как всъщност би следвало да четем античния текст?

Philologia ancilla philosophiae – филологията била слугиня на философията – аз самият, като грецист, приобщен към колегията на философския факултет, не съм имал трудности, произтичащи от така описаното съотношение между филологията и философията. Трудността се състои по-скоро в това, че похвалният сам по себе си стремеж към равнопоставеност (а той е една от добродетелите на демокрацията) обзе и философите.


Забележка:
Превод: Бойко Атанасов
Преводът е по електронната публикация на оригиналния текст, поместена на интернет страницата на Философския факултет на университета в Тюбинген (http://www.uni-tuebingen.de). Преводът е публикуван в “Литературен вестник”, 10/2001, с. 13.

2002-10-19 10:34:28
изпратено от argos, публикувано от Argos
(3466 прочита)
(Целият текст >>> | 3840 байта | Има ли коментари? | Оценка: 4)

Анета Димитрова
Обстоятелственият контекст на жанра диалог и отношението му към литературния пир
Протези за реториката | статии | Аргос
С възникването си диалогът се противопоставя както на поезията (епос и драма - литература par excellence за елините), която има множествен субект, така и на реторическото прозаично говорене, което е насочено към множествен обект. Макар че диалозите говорят за високото, и то не само аналитично, но и символично, частното пространство и отделният човек присъстват в тях на много нива. Самата форма пресъздава неофициален разговор, участниците са поставени в ежедневни ситуации-случки, за които да се разказва, например смъртта на Сократ или идването на Протагор в Атина - “извънредно”, но частно.
Ситуирането на разговора-диалог в някакъв контекст увеличава художествената условност, прави го наративен, конструира една по-цялостна картина на действителността. Пресъздава се не само разнообразието на живота, но и една важна характеристика на диалога - наличието на вътрешен контекст, който има отношение и към съдържанието.


2003-08-27 10:02:44
изпратено от Argos, публикувано от argos
(13985 прочита)
(Целият текст >>> | 18718 байта | Има ли коментари? | Оценка: 5)

литература плюс култура е независимо издание на свободно меняща се група единодействащи.
За имена все пак виж редколегията на Кварталника ни.
Публикуваните материали са собственост на съответните автори.
Възпроизвеждането им изисква изричното разрешение на автора.
Струва ни се в добрия тон да се упомене литература плюс култура като източник. Коментарите са на оставилите ги.
© 2000-2012 http://GrosniPelikani.net
Можете да получавате съобщения за новото при нас чрез файловете backend.php или ultramode.txt.
Кодът на това съоръжение е на PHP-Nuke Copyright © 2003. PHP-Nuke се разпространява свободно.
Изработка на страницата: 0.11 Секунди