литература плюс култура
няколко здрави парчета посред happy end-а


Кварталник | Актуален блок | Аргос | П–референции | Препратки | Информация | Каталог | Предлагане

Раздели
· Център
· π-референции
· Актуален блок
· Архив
· Връзки
· Въпроси/Отговори
· Допитвания
· Информация
· Каталог
· Кварталник
· КИД
· Разпределителна
· Челни класации

Жанрове
· Всички категории
· docu
· акростих
· анализи
· драматургия
· есеистика
· изкуствознание
· интервюта
· кинокритика
· културология
· лирическа проза
· литературна история
· литературна критика
· литературознание
· манифести
· обзори
· отзиви
· пародии
· писма
· поезия
· Приказки
· проза
· професорски истории
· публицистика
· пътеписи
· сатири
· статии
· фейлетони
· философия
· фрагменти

Връзки с предимство

  
Да отгледаш смисъла
Сборник в чест на Радосвет Коларов


Страница: 1/2
изд. център Боян Пенев, С. 2004.
Съставители Рая Кунчева, Клео Протохристова, Благовест Златанов

Kорицата на сборника в чест на Радосвет КоларовСъдържаниеБлаговест Златанов, Как е възможна творбата? Четейки литературознанието на Р. Коларов          13

Кристофър Норис, Да запазиш достойнство в ничия земя: философия, социология и “научните войни”          27

Боян Манчев, Краят и вестта. Опит върху философията на повествованието          52

Дьорд Калман, Полето за действие на професионалистите: Канонът          74

Миряна Янакиева, Метатекстът като текст и творба          83

Амелия Личева, Между книгата и текста          93

Росица Димчева, Образ и слово в драматургичната мисъл          101

Галин Тиханов, Търсейки трети път за съветската естетика: евразианизъм, марксизъм, формализъм          110

Атанас Бучков, Бахтин и Толстой – една задочна среща          136

Ангел В. Ангелов, “Европейската” историческа семантика на Лео Шпитцер          140

Тереса Добжинска, Стих и аксиология. Оценъчни конотации на стихотворната форма в “Мона Лиза” на Збигнев Херберт          156

Добрин Добрев, Прочитът – конструкция или реконструкция на смисловото поле на текста          168

Миглена Николчина, Западът като интелектуална утопия          171

Запрян Козлуджов, Категорията “автор” като философски и наратологичен проблем (съвременни възгледи и основанията им)          186

Морис Фадел, Тялото и езикът          195

Румяна Дамянова, Посвещението във възрожденските книги          199

Николай Аретов, За една ранна проява на “глобализация”. Музикалните предпочитания на революционерите в “Миналото” на Ст. Заимов          214

Рая Кунчева, “Дякон Васил Левски”. Опит за анализ          222

Пламен Антов, Христо Ботев – митична памет на литературата. Модели          233

Живко Иванов, Бенковски и Ботев (поети и революционери в биографичния фокус)          244

Бисера Дакова, Другият текст в “Гераците”          263

Тодор Христов, Животът и смъртта на Елка в “Гераците”          280

Албена Хранова, “Септември” и “Хоро” в обмена на различието          288

Елка Димитрова, “Пролетен вятър” – между индивидуалния спомен и колективната памет          300

Мирослав Дачев, Слово и образ: В художествения свят на “Български балади”          307

Милена Кирова, Между Пътя и Мястото. Родовата идентичност на текста-Багряна          332

Димитър Камбуров, Спорът между факултетите в “История” на Вапцаров (дискусия върху дискурсите)          345

Огнян Ковачев, Смъртта на Вапцаров. Поетическото умение и читателското въображение          364

Валери Стефанов, Студът (три истории за убийци)          386

Александър Кьосев, Константин Павлов, доносчик срещу извървяното          402

Стоян Атанасов, Мотивът за Другия свят в рицарския роман като сцена на кипрокво          411

Изследователска група по сравнителна топология Никола Георгиев, ръководител на изследователската група. Литература в литературата, театър в театъра. Генеалогия на налудността          426

Петя Абрашева, студент, член на изследователската група, Укротяване на опърничавата (литература)          435

Петър Михайлов, студент, член на изследователската група, Неосъществени отплавания (по-далечни и по-близки текстови връзки между “Хамлет” на Шекспир и “Рибарски живот” на Вапцаров)          439

Деян Денев, студент, член на изследователската група, Разгадаването на Великия код          442

Дарин Тенев, студент, член на изследователската група, “Каква му е Хекуба”          444

Емилиян Николов, студент, член на изследователската група, Критика на възможността за репрезентация (“Хамлет” на Шекспир и “Рибарски живот” на Вапцаров)          447

Георги Илиев, студент, член на изследователската група, “Рибарски живот” на Вапцаров и епизодът от “Хамлет” на Шекспир, в който в пиесата се играе друга пиеса (междутекстов анализ)          449

Заключение на изследователската група          451


Христо Манолакев, Мечтата на Попришчин (“Записки на един луд” на Н. В. Гогол и вълшебната приказка)          452

Ищван Границ, Велимир Хлебников и руският авангард          467

Александър Панов, “Птиците” на Алфред Хичкок от гледна точка на историческата поетика          473

Борис Минков, Мода и цитат в “Пяната на дните” на Борис Виан          494

Клео Протохристова, Инициационната творба като литературен сюжет: романът на Майкъл Кънингам “Часовете”          503
Напред (2/2) Напред
литература плюс култура е независимо издание на свободно меняща се група единодействащи.
За имена все пак виж редколегията на Кварталника ни.
Публикуваните материали са собственост на съответните автори.
Възпроизвеждането им изисква изричното разрешение на автора.
Струва ни се в добрия тон да се упомене литература плюс култура като източник. Коментарите са на оставилите ги.
© 2000-2012 http://GrosniPelikani.net
Можете да получавате съобщения за новото при нас чрез файловете backend.php или ultramode.txt.
Кодът на това съоръжение е на PHP-Nuke Copyright © 2003. PHP-Nuke се разпространява свободно.
Изработка на страницата: 0.08 Секунди